Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Swing Development Sp. z o.o. w partnerstwie z Veo Sp. z.o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Morski system nawigacyjny oparty o rozszerzoną rzeczywistość działający na uszczelnionych okularach AR dla żeglarzy i kapitanów statków”.

Celem projektu jest opracowanie systemu nawigacji morskiej w oparciu o rzeczywistość rozszerzoną.

Planowane efekty to: zwiększenie bezpieczeństwa ruchu jednostek nawigacyjnych oraz usprawnienie i ułatwienie nawigacji jednostek pływających.

Wartość projektu:2 629 933,96 PLN

Dofinansowanie:1 909 570,10 PLN

Fundusze Europejskie | LogoRzeczpospolita Polska | LogoUrząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego | LogoUnia Europejska | Logo

Our site uses cookies to ensure we give you the best experience on our website. Learn more